บริษัท วัน ฟอร์ อี-บิซิเนส จำกัด

บริษัท วัน ฟอร์ อี-บิซิเนส จำกัด
ONE FOR E-BUSINESS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจิราพร จิตลลิต, นายศุภชัย จิตลลิต
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายซอฟท์แวร์ และชุดอินเตอร์เน็ต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/65 ซ.13 (วัดสามง่าม) ถ.พระราม 6 แขวง รองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วัน ฟอร์ อี-บิซิเนส จำกัด