บริษัท วาย.วี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท วาย.วี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Y.V.C. INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายภาคภูมิ รุ่งโรจน์กิติยศ, นางสาวยุวดี ศรีวัฒนะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 เมษายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ : 0-4424-0300
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วาย.วี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด