บริษัท วาย ไอ เอ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท วาย ไอ เอ แมเนจเม้นท์ จำกัด
Y.I.A.MANAGEMENT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวมาลินี พลเยี่ยม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2539
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าส่ง ค้าปลีกคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์สินค้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 248/172 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วาย ไอ เอ แมเนจเม้นท์ จำกัด