บริษัท วิชชวลซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด

บริษัท วิชชวลซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด
VISUAL SOFT SOLUTION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบัณฑิต วิจิตรจงกล, นายปรเมษฐ์ เพ็ชรงาม, นายปริญญา สุขสำราญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายคอมพิวเตอร์และระบบโซลูชั่น
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 16/288 ซ.เสือใหญ่อุทิศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-1657-0330
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วิชชวลซอฟท์ โซลูชั่น จำกัด