บริษัท วิชชุสิน โอเอ เน็ทเวิร์คส จำกัด

บริษัท วิชชุสิน โอเอ เน็ทเวิร์คส จำกัด
VITCHUSIN OA NETWORKS COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยอดดวง พันธ์นรา, นายวิชชุกร พันธ์นรา, นางนภาพร พันธ์นรา, นายคำรณ พิทักษ์, นายตรีพันธ์ พันธ์นรา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มิถุนายน 2532
ทุนจดทะเบียน : 5400000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 359 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7434-0340
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วิชชุสิน โอเอ เน็ทเวิร์คส จำกัด