บริษัท วิชวลซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท วิชวลซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
VISUALSOFT CORPORATION LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีระพล เทพศุภรังษิกุล, นายชัยชาติ บุณยรัตพันธุ์, นายทวิชาติ ชลิตานนท์, นายอมฤต ศุขะวณิช, นางสุนิสา บุณยรัตพันธุ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 ตุลาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับติดตั้งคอมพิวเตอร์ จำหน่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 68/28 หมู่ 5 ถ.นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2734-2082
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วิชวลซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด