บริษัท วิซาร์ด จำกัด

บริษัท วิซาร์ด จำกัด
WIZARD CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอุดมศักดิ์ โศภนกิจ, นายสุรพงษ์ โศภนกิจ, นางวิภาพร นิ่มมานวรวุฒิ, นางสาววิภาภัค วิริยะโรจน์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าและจำหน่ายเทป วีซีดี ซีดี วีดีโอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 678-678/1-7 ถ.บำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2226-5893-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วิซาร์ด จำกัด