บริษัท วินโก้สกรีน จำกัด

บริษัท วินโก้สกรีน จำกัด
WINCO SCREEN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิเชียร จิระกรานนท์, นางนงเยาว์ จิระกรานนท์, นางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริกุล, นายชาญชัย วรรณศิริกุล, นางเนาวเรศ วรรณศิริกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2527
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายหมึกสกรีน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 719/2 ถ.พระราม 6 (บรรทัดทอง) แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2612-3141
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วินโก้สกรีน จำกัด