บริษัท วิริยะ อินโนเวชั่น จำกัด

บริษัท วิริยะ อินโนเวชั่น จำกัด
VIRIYA INNOVATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุวพร ทองธิว, นายธงชัย จิรอลงกรณ์, นางสาวสายสวาท ธนศักดิ์เจริญ, นางสาวสิทธินรี ลาภธนานุกูล, นางนุชนาถ ปัณฑวังกูร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจซื้อมาขายไป ซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ รับเขียนโปรแกรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 100/48 อาคาร ว่องวานิช ตึก บี ชั้น 18 ถ.พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2645-0510-39
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วิริยะ อินโนเวชั่น จำกัด