บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
WILNET COMMUNICATIONS (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางกัญญา ตันติ์พิพัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มกราคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา ขายไป ให้บริการติดตั้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งฝึกอบรมทางเทคนิคในการใช้ซอฟท์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 177/1 อาคาร บางกอกสหประกันภัย ถ.สุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วิลเน็ต คอมมูนิเคชั่น ไทยแลนด์ จำกัด