บริษัท วิสดัม บิสซิเนส จำกัด

บริษัท วิสดัม บิสซิเนส จำกัด
WISDOM BUSINESS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุชาดา เอื้อจิตต์สุรกุล, นายสุเมธ เอื้อจิตต์สุรกุล, นายสุพจน์ เอื้อจิตต์สุรกุล, นางสาวสุธิดา เอื้อจิตต์สุรกุล,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2534
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการทำบัญชีที่ปรึกษาระบบบัญชีขายคอมพิวเตอร์และรับซ่อม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 59/3 ซ.หลังวัดสุทธิวราราม ถ.เจริญกรุง แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-9296
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วิสดัม บิสซิเนส จำกัด