บริษัท วีพีซี มิลเลนเนียม จำกัด

บริษัท วีพีซี มิลเลนเนียม จำกัด
VPC MILLENNIUM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประโพธ ชุ่มวัฒนะ, นางสาววรปรียา เจริญวิไลศิริ, นายสาโรจน์ ปุสสวงษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มกราคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : วางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นำเข้า, จำหน่าย, ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ถมทราย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99 ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2716-1016
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วีพีซี มิลเลนเนียม จำกัด