บริษัท วี-รีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท วี-รีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
V-REACH INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวรวุฒิ ชัยกิจไทย, นายกิตติชัย ชีวานนท์, นายพีรศุษม์ ตันติยันกุล, นายจักรชัย ศรีตรัย, นายสุรเมธ สัจจอิสริยวุฒิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ เครื่องอิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ที่เกี่ยวข้อง สื่อบันทึกข้อมูล,เครื่องบันทึกข้อมูลและอุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 607/117-118 ซ.วัดจันทร์ใน แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วี-รีช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด