บริษัท วี.เท็ค คอมพิวเตอร์และสื่อสาร จำกัด

บริษัท วี.เท็ค คอมพิวเตอร์และสื่อสาร จำกัด
V-TECH COMPUTER & COMMUNICATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายทวีศักดิ์ มิตรณรงค์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มีนาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 1250000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องโทรสาร, เครื่องพิมพ์,โทรศัพท์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 613/6 ถ.จันทร์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-1490
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วี.เท็ค คอมพิวเตอร์และสื่อสาร จำกัด