บริษัท วี.เอส.ฮอไรซัน กรุ๊ป จำกัด

บริษัท วี.เอส.ฮอไรซัน กรุ๊ป จำกัด
V.S.HORIZON GROUP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวัชระ ลิ้มสิทธิสุข, นายกำชัย พรหมบันดาลกุล, นางสมศรี โชคธัญญาวัฒน์, นางสมลักษณ์ ศรีสันติสุข, นางสมวรรณ เพ็งหิรัญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กันยายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : กล้องถ่ายรูป เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนากล้องถ่ายภาพยนตร์ เครื่องโทรสาร เครื่องฉายภาพยนต์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 43/3 ซ.จันทร์สะพาน 3 ถ.จันทร์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วี.เอส.ฮอไรซัน กรุ๊ป จำกัด