บริษัท ศรีราชาโฟร์ซี จำกัด

บริษัท ศรีราชาโฟร์ซี จำกัด
SRIRACHA 4C CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติศักดิ์ ศรีสัตยานุเคราะห์, นายชัยยุทธ สุอุทัย, นายครรชิต จิตภักดิ์ไทย, นายปัญญา ถิระพุทธิชัย, นายสิริวัฒน์ มัณฑุสินธุ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 มิถุนายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 1500000
ประเภทธุรกิจ : กิจการค้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 142 ถ.ศรีราชานคร ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ศรีราชาโฟร์ซี จำกัด