บริษัท ศรีราชา ดอทเน็ท จำกัด

บริษัท ศรีราชา ดอทเน็ท จำกัด
SRIRACHA . NET CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์, นายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 ธันวาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปให้บริการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1-5 ถ.ศรีราชานคร 4 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0-3877-0700
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ศรีราชา ดอทเน็ท จำกัด