บริษัท ศรีราชา อาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด

บริษัท ศรีราชา อาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด
SRIRACHA ARCHITECTS & ENGINERRS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์, นายบัลลังก์ เขมาภิรัตน์, นายสุมิตร สุกิตติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 กรกฎาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1-5 ถ.ศรีราชานคร 4 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0-3877-0700
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ศรีราชา อาร์คิเตค แอนด์ เอ็นจิเนียร์ จำกัด