บริษัท ศิริชัยสเตชั่นเนอรี่ จำกัด

บริษัท ศิริชัยสเตชั่นเนอรี่ จำกัด
SIRICHAI STATIONERY COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายยงยุทธ ออศิริชัยเวทย์, นายกนกศักดิ์ ออศิริชัยเวทย์, นายธวัชชัย ออศิริชัยเวทย์, นายอนุศักดิ์ ออศิริชัยเวทย์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 มีนาคม 2521
ทุนจดทะเบียน : 9500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1/14-15 ถ.ดำรงรักษ์ แขวง บ้านบาตร เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ศิริชัยสเตชั่นเนอรี่ จำกัด