บริษัท ศูนย์คอมพิวเตอร์ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ศูนย์คอมพิวเตอร์ประเทศไทย จำกัด
THAILAND COMPUTER CENTRE LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธวัช ยิบอินซอย, นายเทียนชัย ลายเลิศ, นางมรกต นันทวิทยา, นายสุภัค ลายเลิศ, นางโพยม จีรพุทธิรักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2517
ทุนจดทะเบียน : 36000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 523 ถ.มหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2353-8600
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ศูนย์คอมพิวเตอร์ประเทศไทย จำกัด