บริษัท สกายลิ้งค์ คอนสแตนซี จำกัด

บริษัท สกายลิ้งค์ คอนสแตนซี จำกัด
SKYLINK CONSTANTCY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุนัย พลายงาม, นางสาวพัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกขายส่งเครื่องคอมพิวเตอร์และรับซ่อมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/349 อาคารทรัพย์สิน ณ.นคร ชั้น 1 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 5761536-7
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สกายลิ้งค์ คอนสแตนซี จำกัด