บริษัท สงวนกิจ พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด

บริษัท สงวนกิจ พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด
SA-NGUANKIJ PRINT AND MEDIA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางพิมพ์ฉลวย ตระกูลยุทธชัย, นายชาญชัย ตระกูลยุทธชัย, นางสาวชไมพร ตระกูลยุทธชัย, นางสาวชนินทร ตระกูลยุทธชัย, นายชินพล ตระกูลยุทธชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 เมษายน 2544
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายสมุด กระดาษ สิ่งพิม์ และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/555 ซ.วิภาวดีรังสิต 17 ถ.วิภาวดีรังสิต เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-0991-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สงวนกิจ พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด