บริษัท สตาร์ ซิสเต็มส์ โกลบอล จำกัด

บริษัท สตาร์ ซิสเต็มส์ โกลบอล จำกัด
STAR SYSTEMS GLOBAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิคเตอร์ ชเว็ตสกี, นางสาวปิยวรรณ มาเมือง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ รวมถึงโปรแกรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 889 อาคาร ไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 7 ห้อง 73 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2672-3017
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สตาร์ ซิสเต็มส์ โกลบอล จำกัด