บริษัท สปรินเตอร์ จำกัด

บริษัท สปรินเตอร์ จำกัด
SPRINTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางปัทมาวรรณ จำรูญศิลป์, นายสุเมธ จำรูญศิลป์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตสิ่งพิมพ์ทุกชนิดและผลิตป้ายโฆษณานำเข้าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ หมึก กระดขายส่ง – ขายปลีกอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ หมึก กระดาษใช้
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 32/14 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2552-5335
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สปรินเตอร์ จำกัด