บริษัท สมคิด ไอ.ที. จำกัด

บริษัท สมคิด ไอ.ที. จำกัด
SOMKID I.T. CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสมศรี ต่ายกัน, นายจักรกฤช เดชทองพงษ์, นายชาญกิจ เดชทองพงษ์, นายชัยศรี ต่ายกัน,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีกพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีหน้าร้าน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 27/117 หมู่ 6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2216-1747
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สมคิด ไอ.ที. จำกัด