บริษัท สมาร์ท คอม มิลเลนเนียม จำกัด

บริษัท สมาร์ท คอม มิลเลนเนียม จำกัด
SMART COM MILLENNIUM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายไพศาล เหลืองเมตตากุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มิถุนายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : บริการพิธีการศุลกากร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 122/216-17 ถ.จอมทอง แขวง บางค้อ เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2878-0207
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สมาร์ท คอม มิลเลนเนียม จำกัด