บริษัท สมาร์ท เฟิสท์ จำกัด

บริษัท สมาร์ท เฟิสท์ จำกัด
SMART FIRST CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเฉลิมวิทย์ แก้วสิมมาพร, นายนิรันดร์ แก้วสิมมา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 มีนาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่สินค้าดังกล่าว ประกอบกิจการผลิต ซื้อขายระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 88/101 หมู่ 3 ถ.รามอินทรา 5 แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สมาร์ท เฟิสท์ จำกัด