บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
SMART ENGINEERING SERVICES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางจตุพร แวน ลีอูเวน, นายเฮนดริก แวน ลีอูเวน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มิถุนายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างออกแบบ ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ โรงงานอุตสาหกรรม บริการจัดหาให้เช่าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องทุ่นแรงของยานพาหนะ ค้าส่ง ค้าปลีกคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ เครื่องมืออิเล็คโทรานิคส์ รวมอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2922/126-7 อาคาร ชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด