บริษัท สมาร์ท แคม จำกัด

บริษัท สมาร์ท แคม จำกัด
SMART CAM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวช่อทิพย์ สัจจาพันธ์, นางอำพร ชัยอ้าย, นางผ่องพรรณ ผลสุวรรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มิถุนายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : กิจการผลิต แก้ไข ดัดแปลง ค้าปลีกโปรแกรมคอมพิวเตอร์นำเข้าและส่งออกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเหี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 93/9 อาคาร ฮอลลีวู้ด สตรีท เซ็นเตอร์ ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สมาร์ท แคม จำกัด