บริษัท สมุยแมทติค จำกัด

บริษัท สมุยแมทติค จำกัด
SAMUIMATIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายโทมัส โยคุม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 มกราคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและรับซื้อตู้เกมส์และคอมพิวเตอร์ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวแก่ชาวต่างชาติ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 135 หมู่ 4 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สมุยแมทติค จำกัด