บริษัท สมใจค้าหนังสือเครื่องเขียน จำกัด

บริษัท สมใจค้าหนังสือเครื่องเขียน จำกัด
SOMJAI BOOKS & STATIONERY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสมใจ ผเดิมชิต, นางสมสลวย วิทยานนท์, นางลาวัณย์ ผดุงโยธี, นายนิยม ผเดิมชิต, นางสาวณิชาพรรณ ศิรวาณิชย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 กรกฎาคม 2524
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องเขียน แบบเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 131,133,135,137 ถ.ตรีเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-0594
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สมใจค้าหนังสือเครื่องเขียน จำกัด