บริษัท สยามสแกน พลัส จำกัด

บริษัท สยามสแกน พลัส จำกัด
SIAM SCAN PLUS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายรุ่งโรจน์ ตรีวิจิตรไพศาล, นายถาวร ศรีรัตอำไพ, นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีรัตอำไพ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 ตุลาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : พัฒนา และจำหน่ายปลีกอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 115 อาคาร สตาร์พล่าซ่า ชั้น 1 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3886-0464
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สยามสแกน พลัส จำกัด