บริษัท สยาม เมโมรี่ส์ จำกัด

บริษัท สยาม เมโมรี่ส์ จำกัด
SIAM MEMORIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนภาดารา จันทร์แดง, นายมาวิน พรมโคตร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 6/28 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สยาม เมโมรี่ส์ จำกัด