บริษัท สรวิทยา จำกัด

บริษัท สรวิทยา จำกัด
SORAWITTAYA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายคนึง จันทร์มูล, นางสาวศิริพรรณ นิยมเพ็ง, นางสาวศิรประภา โภชนจันทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 เมษายน 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์จำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงาน,คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7/1 ถ.เทพาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 0-5674-4076
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สรวิทยา จำกัด