บริษัท สระบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด

บริษัท สระบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด
SARABURI STATIONERY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสุวิดา อยู่โสนะ, นางสาวแสง มานะที, นางสาวอัญชลี ศรีพงษ์, นางสาวณัฐกานต์ พรมจิตต์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 35 ซ.6 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0-3631-9031
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สระบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด