บริษัท สระแก้ว โอ.เอ.เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท สระแก้ว โอ.เอ.เซ็นเตอร์ จำกัด
SAKAEO O.A. CENTER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปราโมทย์ ผ่องจิตร์, นายสุเมธ ใจผ่อง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 ตุลาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 97/67 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000
โทรศัพท์ : (037)242275
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สระแก้ว โอ.เอ.เซ็นเตอร์ จำกัด