บริษัท สหพันธ์คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด

บริษัท สหพันธ์คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด
SAHAPHAN COMPUTER & SOFTWARE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอุทัย แซ่ตั้ง, นายวิวัฒน์ จิวานันต์, นายสมหมาย คงเจียมศิริ, นางสาวอรุณพร สินธทียากร,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 มิถุนายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายและซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ขายและบริการ)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 284 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สหพันธ์คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด