บริษัท สหสติกเกอร์ จำกัด

บริษัท สหสติกเกอร์ จำกัด
SAHA STICKER CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยบูรณ์ กุลสิริสวัสดิ์, นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์, นายเมธี กุลสิริสวัสดิ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มีนาคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : สติกเกอร์ เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์การพิมพ์อิงค์เจ็ท วัสดุสำหรับพิมพ์ป้ายโฆษณา
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 56/21-25 ถ.พระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2533-2533
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สหสติกเกอร์ จำกัด