บริษัท สหะไทยอุดม เอ.พี. จำกัด

บริษัท สหะไทยอุดม เอ.พี. จำกัด
SAHA THAI UDOM AP CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวผจงจิตต์ อารยะพิศิษฐ, นางอรุณลักษณ์ เลิศวิภาตระกูล, นางสาวบุญตา อารยะพิศิษฐ, นางสาวสุวิมล อารยะพิศิษฐ, นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 ธันวาคม 2533
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแฟ้มเอกสารทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 277,279 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์ ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สหะไทยอุดม เอ.พี. จำกัด