บริษัท สหเศรษฐสิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท สหเศรษฐสิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SAHASEDSIRI INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุรัช ตันติพงศ์, นายธนาชัย ธีรพัฒนวงศ์, นางสาวธนิษฐา ธารพิพิธชัย, นายบุรี ตันติพงศ์, นางสาวกิตติกร ธีรพัฒนวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กันยายน 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ขายซอฟท์แวร์,ฝึกอบรมโปรแกรมสำเร็จรูป
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 46/100 อาคาร เนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 22 ถ.บางนา-ตราด กม.45 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สหเศรษฐสิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด