บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์บูรณะ จำกัด

บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์บูรณะ จำกัด
SAMPHAN RATBURANA CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสัมพันธ์ ชีวะธรรมานนท์, นายบูรณะ ชีวะธรรมานนท์, นางไน้ ชีวะธรรมานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มีนาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายส่งและปลีกเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานเครื่อง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 174/1-4 หมู่ 8 แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2427-5971
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สัมพันธ์ราษฎร์บูรณะ จำกัด