บริษัท สิชล บัณฑิตภัณฑ์ จำกัด

บริษัท สิชล บัณฑิตภัณฑ์ จำกัด
SICHON BANDITPHAN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิวัฒน์ ตัญจพัฒน์กุล, นายสำรวย วิชัยกุล, นายเกรียงศักดิ์ สุขเกื้อ, นายเรวัฒน์ แซ่จั่น, นายวิญญู ใจอารีย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 15 มกราคม 2541
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน แบบเรียนและวัสดุสำนักงานรับจ้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 12/1 หมู่ 5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สิชล บัณฑิตภัณฑ์ จำกัด