บริษัท สิริโภคา อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด

บริษัท สิริโภคา อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด
SIRIPOKA ELECTRONIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสิริโรจน์ วิศิษฏ์ภาดา, นายจารึก วิศิษฏ์ภาดา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 กรกฎาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายอะไหล่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อะไหล่เกี่ยวกับอิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 128/17 ถ.อัษฎางค์ แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สิริโภคา อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด