บริษัท สุพัฒนา เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท สุพัฒนา เทรดดิ้ง จำกัด
SUPARTANA TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภค ขายส่งน้ำมันเชื้อเพลิง จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทั้งซ่อมบำรุง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 90/68 หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สุพัฒนา เทรดดิ้ง จำกัด