บริษัท สุรศิริ จำกัด

บริษัท สุรศิริ จำกัด
SURASIRI CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุรดา เหล่าบวรนิทัศน์, นายมานะชัย หงษ์เส็ง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 เมษายน 2534
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก-ขายส่ง กระดาษ แบบพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 405-409 ถ.เทศบาลสาย 2 แขวง วัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2472-1959
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สุรศิริ จำกัด