บริษัท สุรสนธิ์ จำกัด

บริษัท สุรสนธิ์ จำกัด
SURASON CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชีวิน สุรสนธิ, นายชูชีพ สุรสนธิ, นางทัศนีย์ สุรสนธิ, นายณัฐพล จิระบวร, นางสุดชีวัน จิระบวร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง ค้าวัสดุก่อสร้าง จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอะไหล่อุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 216/1 ซ.หิรัญรูจี 2 ถ.ประชาธิปก แขวง หิรัญรูจี เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2465-4517
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สุรสนธิ์ จำกัด