บริษัท ส. พัสดุภัณฑ์ จำกัด

บริษัท ส. พัสดุภัณฑ์ จำกัด
S. MATERIAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุขสันติ์ ตั้งสะสม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ขายเครื่องใช้สำนักงานและปั๊มน้ำ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 329 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2714-3248
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ส. พัสดุภัณฑ์ จำกัด