บริษัท หลิน เค. ซี. เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท หลิน เค. ซี. เทรดดิ้ง จำกัด
LIN K.C. TRADING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกมล กมลศรีพาณิช, นางสุดาวัลย์ กมลศรีพาณิช, นางสาวสุดาพร โอฬารกิจอนันต์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2536
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายส่ง-ปลีกอุปกรณ์เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 33/35 ซ.จันทน์ สะพาน 3 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2673-0888
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท หลิน เค. ซี. เทรดดิ้ง จำกัด