บริษัท หัวต้าอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท หัวต้าอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
HUADA INTERNATIONAL CORP.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสวี่ เพ่ยหัว, นางเฉียน เป่า-ลี่, นายธนศักดิ์ สิริศักดิ์พงศ์, นายโกวิทย์ มโนเกษมสันต์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 31 สิงหาคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2098/492 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2300-1119
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท หัวต้าอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด