บริษัท หัวหิน เทคโนโลยี แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

บริษัท หัวหิน เทคโนโลยี แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
HUAHIN TECHNOLOGY & COMMUNICATION CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอภิเทพ แซ่โค้ว, นางสาวอัจฉรา ล้อมวัฒนธรรม
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 เมษายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 2500000
ประเภทธุรกิจ : บริการอินเตอร์เน็ต สื่อสารออนไลน์จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 164,164/1-2 ถ.ชมสินธุ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท หัวหิน เทคโนโลยี แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด